Röllekblomvecklare
Aethes margaritana (Haworth, 1811)

Röllekblomvecklare Aethes margaritana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Aethes margaritana (Haworth, 1811). Röllekblomvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever från september till april i blomkorgarna på främst rölleka, förpuppning i ett spinn på marken. Synonym Tinea dipoltella Hübner, 1813

Mediafiler på webben
Läs mer