Lövträdlöpare
Rhagium mordax (De Geer, 1775)

Lövträdlöpare, Rhagium mordax T2 Stanislav Snäll

Texter: Stanislav Snäll CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Lövträdlöparen Rhagium mordax skulle man kunna förväxla med två närstående arter: Barrträdlöparen Rhagium inquisitor och Ekträdlöparen Rhagium sycophanta. I Norge och Danmark finns ytterligare en art, Vedträdlöpare Rhagium bifasciatum, som man också kan förväxla den med. Från alla de tre besläktade arterna skiljer sig Lövträdlöparen genom att den i mitten på täckvingarna har två ljusa, gula tvärband med ett svart-brunt tvärband mellan dem. De närbesläktade arterna har fler ljusa och mörka tvärband.

Beskrivning

13-22 mm. Kroppen har en mörk svartbrun grundfärg, bevuxen med korta gula hår som bildar två gula och en mörk fläck eller ett tvärband mellan dem. Huvudet är längre än brett med en mycket tydlig valk vid tinningarna bakom ögonen. Tinningarna är långa; sett uppifrån minst lika långa som ögonen. Huvudet är insnört bakom tinningarna. Antennerna är korta med kraftiga antennleder, antennerna når strax bakom halsskölden. Halsskölden är smal, längre än dess bredd, med en kraftig och spetsig tagg på varje sida. Täckvingarna är nästan dubbelt så långa som tillsammans breda, bakåt och rundat avsmalnande. Varje täckvinge har vid sömmen två svaga längsgående ribbor. Täckvingarna är under behåringen kraftigt punkterade. Den gula, korta behåringen på täckvingarna bildar två mycket tydliga tvärband som är något snett inåt-/bakåtriktade; mellan dessa gula tvärband finns en mörk fläck som kan vara utdragen till ett tvärband. Benen är smala, täckta med tät, kort, grå eller grå-gul behåring och med lätt förtjockade lår. Honorna brukar vara större och ha robustare kroppsform.

Biologi

Larven utvecklas under bark på färskdöda träd eller stubbar. De vanligaste trädslagen är björk, ek eller asp men kan leva på de flesta lövträd. Larven gnager platta och breda gångar under barken och ibland går den även i barken om den är tillräckligt tjock. Puppkammaren byggs vanligtvis strax under barken men kan även finnas i barken eller djupare in i veden. Larvutvecklingen är minst tvåårig. Larven förpuppas på hösten och den kläckta skalbaggen övervintrar i puppkammaren. De vuxna skalbaggarna lämnar vanligtvis puppkammaren i slutet av maj eller i början av juni, men om vädret på våren är tillräckligt varmt så kan de komma fram även tidigare.

Utbredning

Barrträdlöparen är en vanlig art som förekommer i hela Sverige.

Mediafiler på webben
Läs mer