Brun hagtornsdvärgmal
Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859)

Brun hagtornsdvärgmal Stigmella perpygmaeella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859). Brun hagtornsdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-6 mm. Huvudhår ockragula, krage och ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna, i spetsen med svag purpurglans, bakvingar grå. Fjärilen kan inte på yttre karaktärer säkert skiljas från incognitella.

Biologi

Habitat

Finns på betesmarker och i trädgårdar där det växer hagtorn.

Associationer

Näringsväxt: Crataegus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i juli-augusti. Larven är gulaktig och gör en gångmina som ibland utvecklas till en fläck, i början fyller de brunröda exkrementerna hela gången senare i mittlinje. Kokongen är gulbrun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland främst längs östkusten. I övriga norden finns den i Danmark och södra Norge samt på Åland. Mina av Brun hagtornsdvärgmal Stigmella perpygmaeella i hagtornsblad.

Mediafiler på webben
Läs mer