Grobladsljusmott
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)

Grobladsljusmott Pyrausta despicata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763). Grobladsljusmott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 16-21 mm. Larven lever i juni och augusti september i spunna rör på undersidan av bladen på grobad, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Pyralis cespitalis Denis & Schiffermüller, 1775

Mediafiler på webben
Läs mer