Tallbrokvecklare
Piniphila bifasciana (Haworth, 1811)

Tallbrokvecklare Piniphila bifasciana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Piniphila.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep. 8783)Piniphila bifasciana (Haworth, 1811). Tallbrokvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever i maj juni i hanblommorna på tall, förpuppning i en kokong på näringsväxten. Synonym Sericoris decrepitana Herrich-Schäffer, 1851

Mediafiler på webben
Läs mer