Kalkhällsdystermal
Monochroa inflexella Svensson, 1992

Kalkhälldystermal Monochroa inflexella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Starkt hotad (EN) 
Monochroa inflexella Svensson, 1992. Kalkhälldystermal förekommer tämligen sällsynt i Up samt på Öl, Go. Vingbredd 9-14 mm. Larven är okänd men förmodas leva på brudbröd.

Mediafiler på webben
Läs mer