Ängslövmätare
Scopula immutata (Linnaeus, 1758)

Ängslövmätare Scopula immutata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scopula immutata (Linnaeus, 1758). Ängslövmätare förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 21-25 mm. Larven lever på bl. a. älgört, förpuppning i ett tunt spinn på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer