Vitbröstad brokmal
Mompha propinquella (Stainton, 1851)

Vitbröstad brokmal Mompha propinquella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Mompha propinquella (Stainton, 1851). Vitbröstad brokmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever minerande i blad av dunört, förpuppning i en gråaktig kokong i minan.

Mediafiler på webben
Läs mer