Kungsljusmott
Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Kungsljusmott Anania verbascalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Ej tillämplig (NA) 
Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775). Kungsljusmott förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 19-24 mm. Larven lever i augusti september i ett löst spinn på kungsljus, gamander och flenört, förpuppning i en kokong i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer