Punkterat jordfly
Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761)

Punkterat jordfly Eugnorisma depuncta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Eugnorisma.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761). Punkterat jordfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 34-44 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer