Pestrotsfly
Hydraecia petasitis Doubleday, 1847

Pestrotsfly Hydraecia petasitis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Hydraecia petasitis Doubleday, 1847. Pestrotsfly förekommer sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 41-51 mm. Larven lever i stjälk och rötter på pestskråp, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer