Mannagräsminerarmal
Elachista poae Stainton, 1855

Mannagräsminerarmal Elachista poae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista poae Stainton, 1855. Mannagräsminerarmal förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 9-12 mm. Larven minerar i mannagräs.

Mediafiler på webben
Läs mer