Tandat johannesörtfly
Actinotia polyodon (Clerck, 1759)

Tandat johannesörtfly Actinotia polyodon T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Actinotia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Actinotia polyodon (Clerck, 1759). Tandat johannesörtfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 31-35 mm. Larven lever på johannesört, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer