Dvärgbarrvecklare
Epinotia nanana (Treitschke, 1835)

Dvärgbarrvecklare Epinotia nanana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia nanana (Treitschke, 1835). Dvärgbarrvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 9-11 mm. Larven lever från september till maj i sammanspunna barr på gran, förpuppning i en kokong på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer