Barksvampmal
Nemaxera betulinella (Paykull, 1785)

Barksvampmal Nemaxera betulinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Nemaxera.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10104)Nemaxera betulinella (Paykull, 1785). Barksvampmal.

Beskrivning

Vingbredd 12-19 mm. Huvudhår vitaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna ljusgrå med en brun, v-formad teckning samt ett antal bruna fläckar. Bakvingar mörkbruna.

Biologi

Habitat

Finns på skogsmarker med gott om död ved.

Associationer

Värdväxter: Fomes fomentarius, Cerrena unicolor, Piptoporus betulinus, Trametes versicolor.

Beteende

Fjärilen flyger i skymningen.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven lever på diverse trädtickor.

Utbredning

Påträffas sällsynt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer