Avenboksmott
Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)

Avenboksmott Agrotera nemoralis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Agrotera.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10818)Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763). Avenboksmott förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 20-23 mm. Larven lever i juni på avenbok och hassel, förpuppning mellan sammanspunna blad.

Mediafiler på webben
Läs mer