Barrskogsmätare
Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)

Barrskogsmätare Hylaea fasciaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Hylaea.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758), hane, hona. Barrskogsmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 31-36 mm. Larven lever på tall och gran, förpuppning på marken. Synonym Geometra prosapiaria Linnaeus, 1758

Mediafiler på webben
Läs mer