Mnemosynefjäril
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)

Mnemosynefjäril Parnassius mnemosyne T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Starkt hotad (EN) 
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758), hane. Mnemosynefjäril förekommer sällsynt på ängsmarker i Bl, Up och Me, arten är fridlyst i Sverige. Vingbredd 52-68 mm. Larven lever på nunneört.

Mediafiler på webben
Läs mer