Käringtandsdvärgmal
Trifurcula cryptella (Stainton, 1856)

Alvardvärgmal Trifurcula cryptella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Trifurcula cryptella (Stainton, 1856). Trifurcula headleyella (Stainton, 1854). Alvardvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4,5-6 mm. Huvudhår orangefärgade, krage något ljusare, ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna grovfjälliga, gråbruna med inslag av vita fjäll, vid bakhörnet en vitaktig fläck. Bakvingar grå, hos hanen med en sammetsliknande fläck av doftfjäll på undersidan samt en lång vit hårpensel.

Biologi

Habitat

Finns på betade hagmarker där det växer käringtand.

Associationer

Näringsväxt: Lotus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juli. Larven är ljusgul och gör en fläckmina som inleds med en gång och med exkrementerna spridda. Kokongen är ockragul.

Utbredning

Förekommer sällsynt längs västkusten samt på Öland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge men saknas i Finland. Mina av Alvardvärgmal Trifurcula cryptella i käringtandblad.

Mediafiler på webben
Läs mer