Brun ginststävmal
Mirificarma lentiginosella (Zeller, 1839)

Brun ginststävmal Mirificarma lentiginosella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Starkt hotad (EN) 
Mirificarma lentiginosella (Zeller, 1839). Brun ginststävmal förekommer sällsynt i Sk och Ha. Vingbredd 15-18 mm. Larven lever mellan sammanspunna skott av ginst.

Mediafiler på webben
Läs mer