Vitstrimmigt sandgräsmott
Catoptria fulgidella (Hübner, 1813)

Vitstrimmigt sandgräsmott Catoptria fulgidella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Catoptria fulgidella (Hübner, 1813). Vitstrimmigt sandgräsmott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 22-29 mm. Larven lever på gräs i sandrör.

Mediafiler på webben
Läs mer