Strandgräsminerarmal
Elachista eskoi Kyrki & Karvonen, 1984

Strandgräsminerarmal Elachista eskoi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Sårbar (VU) 
Elachista eskoi Kyrki & Karvonen, 1984. Strandgräsminerarmal förekommer sällsynt i Nb. Vingbredd 11-13,5 mm. Larven är okänd.

Mediafiler på webben
Läs mer