Gluttsnäppa
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)

Gluttsnäppa gailhampshire

Texter: Tove von Euler, Peter Nilsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Gluttsnäppan är den största av våra snäppor. Den häckar i barrskog i norra Sverige och beståndet uppskattas till omkring 29 000 häckande par (2012).

Biologi

Längd 31 cm.
Gluttsnäppan är en stor vadare med något uppåtböjd näbb. Ovansidan är ljust grå med stora svarta fläckar, undersidan är ljus och benen grönaktiga. Vinterdräkten är något ljusare grå, särskilt på delar av huvudet. Ungfåglar liknar vuxna fåglar i vinterdräkt, men med en brunaktig ton på ryggen. I flykten syns en vit kil på bakryggen och vingarna är mörka. 

Habitat

Häckar tämligen allmänt i den norra delen av Sverige, främst i barrskog och i anslutning till myrar.

Migrering

Flyttar i juni-oktober, framförallt till tropiska Västafrika, men även till medelhavsländerna, och återvänder i maj.

Födoval

Födan består av små ryggradslösa djur och småfisk. Under häckningstiden utgörs födan framförallt av insekter, t.ex. skalbaggar, tvåvingar och sländor.

Beteende

Gluttsnäppan ses ofta rasta enstaka eller i mindre flockar i södra Sverige, särskilt i maj och under eftersommaren. I flykten ger den ett långsträckt uttryck på grund av de utskjutande benen och den relativt långa näbben.

Fortplantning

Boet utgörs av en grund fördjupning i marken i gles skog, ofta ganska långt från vatten. Honan lägger 4 ägg, som ruvas av båda föräldrarna i 23-26 dagar. Äggen är beigea med grålila och mörkbruna fläckar och ca 52 mm långa och 34 mm breda. Ungarna lämnar boet efter ett par dagar och söker föda på egen hand. De är flygfärdiga efter 26-31 dagar.

Utbredning

Arten förekommer i stora delar av Skandinavien, i Skottland och i ett brett bälte genom Ryssland österut till Stilla havet.


Mediafiler på webben
Läs mer