Vägtornbärvecklare
Phtheochroa sodaliana (Haworth, 1811)

Vägtornbärvecklare Phtheochroa sodaliana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phtheochroa sodaliana (Haworth, 1811). Vägtornbärvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever i juli-augusti i bären av vägtorn.

Mediafiler på webben
Läs mer