Sidenhasselguldmal
Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851)

Sidenhasselguldmal Phyllonorycter coryli T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851). Sidenhasselguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-9 mm. Huvudhår gråbruna framtill, vita baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande brunorange. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. På bakkanten fins tre hakar samt en liten vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar vid första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i skogs-och parkmiljöer där det växer hassel.

Associationer

Näringsväxt: Corylus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en översidig mina belägen mellan två sidonerver, förpuppning i en tunn, blekgul kokong.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Sidenhasselguldmal Phyllonorycter coryli i hasselblad.

Mediafiler på webben
Läs mer