Purpurmossmal
Bryotropha purpurella (Zetterstedt, 1839)

Purpurmossmal Bryotropha purpurella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Bryotropha purpurella (Zetterstedt, 1839). Purpurmossmal förekommer tämligen sällsynt från Ög till To. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i vävrör på mossa.

Mediafiler på webben
Läs mer