Brunbandad lobmätare
Nothocasis sertata (Hübner, 1817)

Brunbandad lobmätare Nothocasis sertata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Nothocasis.)
Rödlistestatus i Sverige: Starkt hotad (EN) 
Nothocasis sertata (Hübner, 1817), hona. Brunbandad lobmätare förekommer tämligen allmänt lokalt i Sk. Vingbredd 26-30 mm. Larven lever på tysklönn, förpuppning i en med jordpartiklar vävd kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer