Dvärgbjörksspinnare
Eriogaster arbusculae Freyer, 1849

Dvärgbjörkspinnare Eriogaster arbusculae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eriogaster arbusculae Freyer, 1849, hane, hona, larv. Dvärgbjörkspinnare förekommer sällsynt i Dr Hr Jä och To. Vingbredd 32-45 mm. Larven lever kolonivis i ett stort silkesbo på dvärgbjörk och vide, förpuppning i en brun kokong på marken, puppan kan övervintra flera år i följd.

Mediafiler på webben
Läs mer