Guldbandgräsminerarmal
Elachista chrysodesmella Zeller, 1850

Gulbandgräsminerarmal Elachista chrysodesmella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Starkt hotad (EN) 
Elachista chrysodesmella Zeller, 1850. Gulbandgräsminerarmal förekommer sällsynt på Go. Vingbredd 7-8 mm. Larven minerar i backskafting, tåtel, kärrgröe och lundstarr.

Mediafiler på webben
Läs mer