Arktiskt jordfly
Xestia speciosa (Hübner, 1813)

Arktiskt jordfly Xestia speciosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Xestia speciosa (Hübner, 1813). Arktiskt jordfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 37-48 mm. Larven lever på bl. a. blåbär, odon, gullris och dvärgbjörk.

Mediafiler på webben
Läs mer