Malvamal
Pexicopia malvella (Hübner, 1805)

Malvamal Pexicopia malvella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pexicopia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10463)Pexicopia malvella (Hübner, 1805). Malvamal förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 17-20 mm. Larven lever i frukterna av malva.

Mediafiler på webben
Läs mer