Skogsgräshoppa
Podisma pedestris (Linnaeus, 1758)

Hona av skogsgräshoppa, Podisma pedestris T2 Göran Liljeberg

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Podisma.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Fjällgräshoppa har mycket snarlik kroppsbyggnad, men har ofta längre vingar, som nästan snuddar vid varandra i vila och halssköldens bakre kant är spetsigare vinklad.

Beskrivning

Längd hane 15-22 mm, hona 24-30 mm. Färg och teckning varierar men är, åtminstone hos hanen, kontrastrikt fläckad i omväxlande svarta och bjärt gula eller rödaktiga nyanser. På bakkroppen kan det randiga fläckmönstret ge ett getinglikt intryck. Honan är ofta mer enhetligt färgad i grått, brunt eller i en "köttigt" rosa ton. De bakre skenbenen är ofta blåfärgade med vita taggar. Detta är en kraftigt byggd gräshoppa med trind, nästan cylindrisk, kropp. Den välvda halssköldens bakre kant är rundad, sedd uppifrån, se även sidorna 36-37. Har normalt extremt korta vingar som vilar brett isär.

Biologi

Habitat

Gynnas av skogsbränder som skapar lämpliga förutsättningar för arten. Sandiga områden med gles tallskog eller olika typer av hällmarker kan fungera som livsmiljö. Grusåsar och blockrika stränder utnyttjas också. Utmärkande drag för miljön är sparsam vegetation och extra varmt lokalklimat.

Beteende

Läte. Bägge könen kan klicka svagt med käkarna.

Utbredning

Arten förekommer i stora delar av landet men är sällan talrik. Åtminstone i landets södra del är det numera mycket glest med lokaler. Den har tidigare varit känd ända ner till Skåne, men verkar ha försvunnit där liksom på flera andra platser i Sydsverige.  På Gotland påträffas arten ibland även på ganska öppen alvarmark.


Mediafiler på webben
Läs mer