Alhängemal
Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)

Alhängemal Argyresthia goedartella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758). Alhängemal.

Beskrivning

Vingbredd 9-12 mm. Huvud vitt, mellankropp mässingsglänsande. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar guldglänsande med vita fläckar och två vita, sneda tvärband. Bakvingar grå. Arten liknar Argyresthia brockeella men skiljer sig genom att sistnämnda endast har ett tvärband på framvingen.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer där det växer björk och al.

Associationer

Näringsväxter: Betula, Alnus.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven minerar i knoppar men övervintrar i hanhängen, förpuppning under bark eller på marken ofta flera tillsammans.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer