Fältpiplärka
Anthus campestris (Linnaeus, 1758)

Fältpiplärka Michele Lamberti

Texter: Tove von Euler, Ulf Johansson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Starkt hotad (EN) 

Beskrivning

Fältpiplärkan var vanlig i Skåne under mitten av 1800-talet, men har minskat kraftigt i antal sedan dess. År 2012 uppskattades beståndet till ca 42 häckande par.

Biologi

Längd 16,5 cm.
Ovansidan är ljust gråbrun och undersidan sandfärgad och ostreckad. Arten har ett tydligt ljust ögonbrynsstreck och ett mörkt ögonstreck. Näbben och benen är ljust bruna. De mörka vingarna kontrasterar mot den ljusa ryggen. Ungfåglarna har mörkare ovansida med ljusa fjäderkanter och diffusa fläckar på bröstet.

Habitat

Häckar mycket sparsamt i Skåne och Halland på torra, sandiga marker med låg och gles vegetation.

Migrering

Flyttar i augusti-september till norra delen av tropiska Afrika och återvänder i slutet av april-maj.

Födoval

Födan består främst av insekter och spindlar, men även av en del mask, små sniglar och enstaka frön.

Beteende

Tillbringar en stor del av sin tid på marken, där den tar sig fram styltigt hoppande. Sången består av en rad upprepade srily och framförs under den glidande flykten eller från en upphöjd sittplats.

Fortplantning

Boet placeras i sandig mark, ofta i en tuva, och byggs av torrt gräs, fina strån och hår. Honan lägger 3-5 ägg, som hon ruvar i ca två veckor. Ungarna lämnar boet efter 12-14 dagar och matas av föräldrarna ytterligare en tid. Ibland läggs en andra kull. Hanen tar då över matningen av den första kullen medan honan tar hand om den andra. En hane kan ibland ha två honor.

Utbredning

Arten förekommer i stora delar av Europa, men saknas i norr och i delar av Centraleuropa. Arten finns även i nordvästra Afrika, samt från Turkiet österut till västra Kina.


Mediafiler på webben
Läs mer