Skvattrambrokvecklare
Argyroploce lediana (Linnaeus, 1758)

Skvattrambrokvecklare Argyroploce lediana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyroploce lediana (Linnaeus, 1758). Skvattrambrokvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i maj juni i knopparna och mellan bladen på skvattram, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer