Rörhöna
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)

Rörhöna Amado Demesa

Texter: Tove von Euler, Peter Nilsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Gallinula.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Rörhönan förekommer i vegetationsrika vatten i södra och mellersta Sverige. Arten har minskat något de senaste tre decennierna och beståndet uppskattas till ca 3100 häckande par (2012).

Biologi

Längd 34 cm.
Svart med vitt band längs kroppssidorna. Näbb och pannsköld är röda och näbbspetsen är gulaktig. Vingarna är brunaktiga och undersidan svart. De undre stjärttäckarna är vita med svart i mitten. Ungfåglarna är mörkbruna med vita sidoband och undre stjärttäckare. Dunungarna är mörka med rödaktigt huvud.

Habitat

Rörhönan föredrar näringsrika småsjöar eller dammar med riklig vegetation. Arten häckar främst i södra och mellersta Sverige, men enstaka häckningar förekommer även tillfälligt längs Norrlandskusten.

Migrering

Rörhönan är nattflyttare och flyttar i september-november till västra och södra Europa inklusive Medelhavsområdet och återvänder i mars-april. Under milda vintrar kan enstaka individer övervintra i Sverige, framför allt i hamnar.

Födoval

Rörhönan är allätare och födan består av andmat, blad och stjälkar av nate, säv och gräs, frön från kaveldun, igelknopp och starr, och andra sumpväxtarter. Dessutom ingår blötdjur, daggmask, spindlar, sländor och bladlöss, samt as av fisk i dieten.

Beteende

Rörhönan gömmer sig gärna i vegetationen. Den kan dock ses söka föda både på vattenytan och på land. Ett typiskt kännetecken är den upprättstående stjärten, som den ständigt vickar och exponerar de vita undre stjärttäckarna.

Fortplantning

Hanen och honan bygger tillsammans boet, som består av kvistar och grässtrån och göms i vegetationen. Honan lägger 5-9 ägg, som ruvas av båda föräldrarna i 21-22 dagar. Ungarna är oberoende redan efter 25 dagar, men matas av båda föräldrarna i upp till 45 dagar. Ibland får paret två kullar på en säsong och den andra kullen kan då också matas av ungar från den första kullen.

Utbredning

Rörhönan häckar i större delen av Europa förutom i de nordligaste delarna av Skandinavien. I övrigt finns arten på alla kontinenter förutom Australien.


Mediafiler på webben
Läs mer