Körsbärsguldmal
Phyllonorycter cerasicolellus (Herrich-Schäffer, 1855)

Körsbärsguldmal Phyllonorycter cerasicolellus T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter cerasicolellus (Herrich-Schäffer, 1855). Körsbärsguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-8 mm. Huvudhår brungula framtill, ljusare baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna guldgula. På framkanten finns fyra ljusa hakar, mörkt begränsade. På bakkanten fins tre hakar. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig till första hakparet. Bakvingar grå. Arten går ej att på yttre karaktärer skilja från Phyllonorycter spinicolellus.

Biologi

Habitat

Finns i hag- och buskmarker samt trädgårdar oh parker där det växer slån, plommon och körsbär.

Associationer

Näringsväxter: Prunus avium, P. cerasus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en undersidig mina, förpuppning i en silkesklädd kammare.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Dalarna. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge, södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer