Lungörtssäckmal
Coleophora pulmonariella Ragonot, 1874

Utbredning i Sverige T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Akut hotad (CR) 
Coleophora pulmonariella Ragonot, 1874, hane och larvsäck. Lungörtsäckmal förekommer tämligen sällsynt i Sk. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i en skidsäck på lungört och förgätmigej.

Mediafiler på webben
Läs mer