Kungstrollsländor
Cordulegastridae

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY



Stora gul- och svartrandiga, patrullerande sländor som uppehåller sig vid rinnande vatten. Ögonen berör varandra i en punkt på hjässan. Vingtrianglarna i fram- och bakvingar är av liknande storlek och form. Honan har en sekundär äggläggare med hjälp av vilken hon lägger ägg i bottensedimentet. Endast en art finns i Sverige.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer