Grå björksäckmal
Coleophora orbitella Zeller, 1849

Grå björksäckmal Coleophora orbitella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora orbitella Zeller, 1849. Grå björksäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever i en puppsäck på björk och al.

Mediafiler på webben
Läs mer