Årta
Anas querquedula Linnaeus, 1758

Årta hane Michele Lamberti

Texter: Tove von Euler, Peter Nilsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Sårbar (VU) 

Beskrivning

Årtan är en liten, ganska sällsynt andfågel som lättast känns igen på hanens vita ögonbrynsband och på det karakteristiska knarrande lätet. Man uppskattar att omkring 600 par häckar i Sverige (2012).

Biologi

Längd 37-41 cm.
Liten and med relativt lång, grå näbb. Hanen i praktdräkt (mars-juni) har brunlila huvud med ett vitt ögonbrynsband över ögat som sträcker sig långt bak i nacken. Bröstet är mörkbrunt och kroppssidorna ljusgrå. Ryggfjädrarna är smala, svartvita och spetsiga. Honan är brunspräcklig med mörk hjässa, ljust ögonbrynsstreck, ett mörkt band genom ögat och ljus haka. Ungfåglar är mycket lika honorna.

Habitat

I Sverige förekommer årtan som häckfågel vid slättsjöar och strandängar i flera olika områden. Förekomsten är sparsam till sällsynt och varierar en del mellan olika år.

Migrering

Flyttar i augusti-september och övervintrar söder om Sahara. Återvänder i slutet av mars-början av maj.

Födoval

Födan består bland annat av knoppar, blad, rötter och frön från våtmarksväxter, samt insekter, snäckor, kräftdjur.

Beteende

Söker ofta föda genom att simma med huvudet under vattnet. Årtan rastar parvis i näringsrika vatten under våren. Hanen har ett utpräglat spelläte, som påminner om ljudet som uppstår när man drar fingret mot en kam.

Fortplantning

Boet byggs nära vattnet i skydd av vegetationen. Honan lägger 8-9 ägg som ruvas i 21-23 dagar. Äggen är ljusbeigea och ca 45 mm långa och 31 mm breda. Ungarna leds av honan och är flygfärdiga efter 35-40 dagar.

Utbredning

Arten förekommer från Västeuropa i ett brett stråk österut genom hela Asien. Årtan är långdistansflyttare med övervintringsområden i tropiska Afrika och södra Asien.


Mediafiler på webben
Läs mer