Grönaktigt knölfly
Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)

Grönaktigt knölfly Heliothis viriplaca T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Sårbar (VU) 
Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766). Grönaktigt knölfly är en migrerande art som har tagits från Sk till Hs. Vingbredd 30-33 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Phalaena dipsacea Linnaeus, 1767

Mediafiler på webben
Läs mer