Svalbomal
Tinea svenssoni Opheim, 1966

Svalbomal Tinea svenssoni T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Tinea svenssoni Opheim, 1966. Svalbomal.

Beskrivning

Vingbredd 9-16 mm. Huvudhår rostbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna med en otydlig, svart fläck vid disken. Hyalinfläcken tydlig, i närheten av basen. Bakvingar ljusgrå. Svår att skilja från Tinea pellionella, T. dubiella, T. bothniella men genitalier är olika.

Biologi

Habitat

Finns såväl inomhus i duvslag, ladugårdar, stallar och liknande samt utomhus i bl. a. fågelbon.

Associationer

Larvföda: Fåglars bomaterial, fjädrar.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Den säckbärande larven är vitaktig med mörkt huvud och livnär sig av bomaterial eller fjädrar.

Utbredning

Påträffad från Torne lappmark till Gotland. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer