Kilfläckslända
Aeshna isoceles (Müller, 1767)

Kilfläckslända - Aeshna isoceles T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

brun mosaikslända har bruntonade vingar och är något större. Ingen annan mosaikslända har huvudsakligen brun kropp utom den tillfälliga vandrande mosaiksländan.

Beskrivning

Bakkropp 47-54 mm, bakvinge 39-45 mm. Kroppen är nästan helt brun och saknar mosaikteckning. En kilformad gul fläck på andra bakkroppssegmentets ovansida har givit arten dess svenska namn.

Utbredning

Vegetationsrika sjöar, dammar, diken och kärr. Arten är relativt vanlig på Gotland, men den är också påträffad i Skåne och i Östergötland samt på Öland. Flygtid. Från maj till juli, dock huvudsakligen i juni.

Mediafiler på webben
Läs mer