Gräsulv
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)

Gräsulv Macrothylacia rubi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Macrothylacia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758). Gräsulv förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 40-60 mm. Larven lever på diverse växter bl. a. hallon, smultron, slån, klöver, fingerört, gräs m. fl. , förpuppning i en grå kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer