Hesperismal
Plutella porrectella (Linnaeus, 1758)

Hesperismal Plutella porrectella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Plutella porrectella (Linnaeus, 1758). Hesperismal.

Beskrivning

Vingbredd 13-16 mm. Huvud och mellankropp benvita. Antenner tydligt ringade, mörkare i spetsdelen, drygt hälften av framvingelängden. Framvingar ljusbruna i framkant, gulvita i bakkant. Vingribbor är brunmarkerade samt spetsdelen med svarta punkter och korta streck. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i trädgårdar, parker och ruderatmarker där det växer trädgårdsnattviol.

Associationer

Näringsväxt: Hesperis matronalis.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen och om natten samt kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti, vissa år två generationer. Larven är grön och lever i ett glest spinn på trädgårdsnattviol, förpuppning i en tunn kokong under ett blad eller på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Medelpad. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer