Stor björkmätare
Biston betularia (Linnaeus, 1758)

Stor björkmätare Biston betularia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Biston betularia (Linnaeus, 1758), hane, melanistisk hane, hona, larv. Stor björkmätare förekommer allmänt från Sk till Vb, arten uppträder ofta i starkt melanistiska former. Vingbredd 41-61 mm. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer