Vitgrått klippfly
Antitype chi (Linnaeus, 1758)

Vitgrått klippfly Antitype chi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Antitype.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Antitype chi (Linnaeus, 1758). Vitgrått klippfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Pi. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer