Blåhake
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)

Blåhake Åsa Berndtsson

Texter: Tove von Euler, Ulf Johansson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Blåhaken är Lapplands landskapsfågel och kallas ibland för fjällens näktergal. Det svenska beståndet har minskat de senaste 30 åren och uppskattas till omkring 230 000 häckande par (2012).

Biologi

Längd 14 cm.
Ovansidan är mörkt gråbrun och undersidan är smutsvit. Arten har ett tydligt vitt ögonbrynsstreck. Hanen har en vackert blå haklapp med röd mittfläck samt ett svart och ett rostfärgat band nedanför. Honorna är mer diffust tecknade på bröstet, men även hanfärgade honor förekommer. Stjärten är brunsvart med röda fält på sidorna, vilka ofta syns i flykten. Ungfågeln har en mörk, spräcklig dräkt på sommaren men liknar vuxna individer på hösten, dock med gula spetsar på de större vingtäckarna. 

Habitat

Häckar i fuktiga miljöer i fjällbjörkskog och fjällnära barrskog från norra Dalarna och norrut längs fjällkedjan.

Migrering

Flyttar i slutet av augusti-september till södra Asien och återvänder i mitten av maj. Hanarna anländer till häckplatsen ett par dagar före honorna.

Födoval

Födan består främst av insekter och deras larver, men även av en hel del spindlar och snäckor och under hösten en del bär.

Beteende

Blåhaken håller ofta till på marken där den hoppar fram med lätt hängande vingar. Sången är vacker och omväxlande och består av korta strofer med korta pauser.  Under höstflyttningen rastar den i vassar och annan frodig vegetation i närheten av vatten i östra Sverige.

Fortplantning

Boet placeras på marken, i närheten av vatten, ofta i en grästuva, och byggs av torrt gräs och torra blad och fodras med fina strån. Honan lägger oftast 6 ägg, som hon ruvar i 12-13 dagar. Ungarna stannar i boet i 12-14 dagar, men blir fullt flygfärdiga först efter ytterligare en tid. Under denna tid matas de av föräldrarna. En hane har ibland flera honor. Efter häckningen ruggar de vuxna fåglarna sina vingpennor och förlorar flygförmågan en kort tid.

Utbredning

Häckar, ibland mycket lokalt, från Spanien österut i en stor del av Ryssland fram till Stilla havet. Arten har även invandrat till västra Alaska.


Mediafiler på webben
Läs mer