Mållfly
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)

Mållfly Trachea atriplicis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Trachea.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758). Mållfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 35-42 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer